Thematische surveillance

Een focusbezoek vindt plaats kort voor het einde van de drie jaar durende certificatiecyclus.

Het geeft ons de kans om het volgende met u te bespreken:

  • Wat is er de voorbije drie jaar gebeurd?
  • Wat zijn de belangrijkste problemen waarmee uw bedrijf vandaag te kampen heeft?
  • Wat zijn uw plannen voor de toekomst en welke zijn de eventuele veranderingen die u vooropstelt?

 Uw voordelen

Het focusbezoek is een unieke kans om uw plannen te bekijken, stil te staan bij de richting die uw bedrijf uitgaat en na te gaan in welke mate uw managementsystemen eventueel aangepast moeten worden.

We kunnen uw bekommernissen bespreken en onze opdracht bijsturen om deze bekommernissen nog beter aan te pakken. Als u nieuwe activiteiten plant of nieuwe markten wil aanboren, kunnen we u bijstaan met de nodige expertise om uw managementsystemen kritisch in vraag te stellen zodat u dure fouten kunt vermijden.

Op die manier kan onze dienstverlening u helpen om de risico’s die met dergelijke veranderingen gepaard gaan, te beperken en uw bedrijf alerter en flexibeler te maken.

Een focusbezoek helpt ons om te evalueren wat er al gebeurd is en om ons voor te bereiden op de volgende drie jaar durende cyclus. Het biedt ook de kans om, in tegenstelling tot de regelmatige thematische bezoeken, afstand te nemen en een algemener beeld te krijgen van het bedrijf en de systemen. We kunnen eventuele terugkerende problemen die uw compliance beïnvloeden, bespreken en bekijken hoe we ze kunnen aanpakken om ze op lange termijn op te lossen.