Onze assessors

Assessors met wereldwijd befaamde expertise en technisch inzicht


Onze assessors zijn hooggekwalificeerd, beschikken over de nodige expertise binnen specifieke domeinen van verschillende managementsystemen en zetten zich in om de bedrijven en de noden van onze klanten te begrijpen. Om er zeker van te zijn dat de juiste assessor ingezet wordt op het juiste project, maken we gebruik van een uniek coderingssysteem dat ervoor zorgt dat uw assessor over de juiste achtergrond en expertise beschikt om een efficiënte en degelijke beoordeling van uw systemen te kunnen uitvoeren.

Onze assessors worden op een consequente manier opgeleid zodat ze wereldwijd binnen een en hetzelfde managementsysteem kunnen werken. Op die manier kunt u rekenen op consequente processen en interpretaties als u onze services in verschillende landen wil gebruiken. Lloyd's Register heeft kantoren in meer dan 40 landen en biedt zijn services aan in meer dan 120 landen, zodat de keuze van de assessors steeds kan worden afgestemd op de locatie van uw vestigingen en uw leveringsketen.
Bij Lloyd's Register moeten alle assessors minstens aan de volgende vereisten beantwoorden:

  • in het bezit zijn van een Lead Auditor-certificaat van het IRCA,
  • minstens vijf jaar relevante werkervaring hebben,
  • in het bezit zijn van een technisch diploma. 

Alle nieuwe assessors worden onderworpen aan een strenge selectieprocedure en moeten

  • een opleiding volgen,
  • twee tot zes maanden praktische stage lopen onder rechtstreeks toezicht van een senior assessor voordat ze alleen aan de slag mogen.

Nadat ze gekwalificeerd zijn, moeten onze assessors bovendien

  • regelmatig opfrissingscursussen en cross-trainings volgen om hun expertisedomein uit te breiden en voordeel te halen uit de gespecialiseerde kennis van onze sectorexperten,
  • het hele jaar door uitgebreide technische seminars volgen waarin ze tal van trainingen krijgen om zo hun vaardigheden en kennis up-to-date te houden,
  • op regelmatige basis deelnemen aan vergaderingen om de gevolgde training te ondersteunen en te versterken.