Thought Leaders

LRQA is altijd de eerste geweest om te beantwoorden aan de certificatienoden van bedrijven.  Onze mensen spelen al meer dan 25 jaar een voortrekkersrol bij alle belangrijke ontwikkelingen die de onafhankelijke certificatiesector gemaakt hebben tot wat hij vandaag is.  Vandaag kunnen bedrijven over de hele wereld er dankzij onze hulp zeker van zijn dat hun systemen en activiteiten beantwoorden aan de vereisten van alle stakeholders en bijdragen aan een duurzame groei op lange termijn.

Onze experten zijn gevestigde waarden in de sector en zetelen regelmatig in nationale en internationale technische comités zoals accreditatiefora, normalisatiecommissies en sectorgroepen van bepaalde industrieën. Wij vertegenwoordigen uw belangen én de belangen van certificatie-instanties.

Doordat we deel uitmaken van deze comités kunnen we van binnenuit vooruit denken en ontwikkelingen en verbeteringen sturen. Op die manier kunt u profiteren van onze kennis en meer te weten komen over toekomstige trends.

Cor Groenveld: onze expert inzake voedselveiligheid

Cor Groenveld is Global Manager Food Supply Chain Services bij LRQA. Hij heeft een diploma Voedingsmiddelentechnologie en werkte tien jaar in de voedingsindustrie voordat hij bij LRQA aan de slag ging. Voorheen was hij actief als Quality Assurance Manager en werkte hij in productontwikkeling, productie en logistiek in de banketbakkersindustrie en de sector van kant-en-klaarmaaltijden.

Voordat hij zijn huidige functie als Global Manager Food Supply Chain Services opnam, was Cor bij LRQA actief als Assessor Manager, Lead Auditor, Trainer en Service Developer. Daarnaast is Cor ook:

  • voorzitter van de raad van de Foundation for Food Safety (auteur van het FSSC 22000-certificatieschema)
  • vertegenwoordiger van de Independent International Organisation for Certification (IIOC) binnen de Food Safety Working Group van het European Accreditation Committee
  • lid van de ISO-werkgroep voor standaarden inzake voeding en voedselveiligheid (incl. ISO 22000)
  • lid van het Food Committee van het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN)
  • lid van het Technical Committee van het Global Food Safety Initiative (GFSI). LRQA is een dochteronderneming van Lloyd’s Register Group Limited

 
LRQA heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van internationale standaarden inzake voedselveiligheid en kan uw managementsysteem beoordelen en uw team opleiden met betrekking tot de volgende standaarden: FSSC 22000; ISO 22000; PAS 220; PAS 233, HACCP; BRC-standaard voor voedselveiligheid, BRC/IOP-standaard en de IFS (International Food Standard).

cor.groenveld@lrqa.com

Madlen King: Global Manager Climate Change and Sustainability bij LRQA

Madlen King is Global Manager Climate Change and Sustainability bij LRQA. LRQA is ’s werelds toonaangevende onafhankelijke provider van beoordelingsdiensten, waaronder certificatie, validatie, verificatie en training voor tal van standaarden en systemen.

Op het vlak van klimaatverandering en duurzaamheid omvat de internationale dienstverlening van LRQA EU ETS, CDM, JI, ISO 14064, PAS 2050, verificatie van rapportering inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid, ISO 50001 en ISO 14001 en een aantal regionale en nationale standaarden en systemen.

Madlen is betrokken bij de ontwikkeling van het toekomstige milieubeleid via overeenkomsten met nationale overheden, de Europese Commissie, de European Co-operation for Accreditation, de IETA en is vicevoorzitter van de DIA. Daarnaast is Madlen lid van het Institute of Environmental Management & Assessment alsook Principal Environmental Auditor en Chartered Environmentalist.
Madlen heeft een bachelor Milieuwetenschappen en een master Milieumanagement.

madlen.king@lrqa.com