kwaliteitsmanagement in bouwsector

Kwaliteitszorg en veiligheid is in de bouwsector enorm belangrijk. De bouwsector is een van de meest beconcurreerde sectoren. Dit maakt dat de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening voor bouwbedrijven een enorm belangrijk element is om een onderscheidende positie in de markt te behouden.

Kwaliteitszorg in de bouwsector (ISO certificering)

Loyds Register begrijpt als geen ander de complexiteit van de bouwsector. Financiële risico’s, milieuvraagstukken, levertijden en planning zijn belangrijke facetten waar uw bouwonderneming dagelijks mee te maken heeft. De jarenlange praktijkervaring van onze auditoren zorgen ervoor dat u optimale begeleiding kunt verwachten om uw kwaliteitsmanagementsysteem optimaal af te stemmen op de dagelijkse praktijk. ISO certificering levert aannemers concurrentievoordeel op, het zorgt ervoor dat uw onderneming efficiënter werkt en dat risico’s goed in kaar zijn gebracht.

Veiligheidscertificaten voor aannemers (VCA Certificering)

Naast kwaliteitsmanagement is de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers en de omgeving erg belangrijk. Opdrachtgevers vereisen dat aannemers en bouwbedrijven veiligheidscertificaten kunnen overleggen. Zijn uw medewerkers VCA gecertificeerd? Hoe staat het met de kennis van uw VGM manager? Kunt u uw opdrachtgevers laten zien dat uw onderneming uitspringt in het beheersen van veiligheidsrisico’s en dat medewerkers de kennis hebben de procedures correct toe passen?

Voordelen kwaliteitsmanagement certificatie in de bouwsector

Certificeren van uw werkprocessen als aannemer heeft grote voordelen. Hieronder staan de voornaamste voordelen voor u samengevat:

#1 Verbeterde concurrentiepositie  

Doordat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale en branche specifieke richtlijnen voor informatiebeveiliging heeft dit o.a. de volgende voordelen:

  • U kunt aantonen dat u aan de gewenste veiligheidseisen voldoet
  • U kunt aantonen dat uw kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan internationale richtlijnen
  • U heeft toegang tot aanbestedingsprocedures en opdrachtgevers die certificatie vereisen

#2 Verbeterde veiligheid en professionelere processen

Het implementeren van een gecertificeerd managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler te werk gaat. 

  • Aantoonbare kwaliteit van uw diensten
  • Er structureel gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit in uw organisatie

#3 Kostenreductie en risicomanagement

  • Effectievere bedrijfscultuur en efficiëntere werkzaamheden
  • Heldere afbakening van dienstverlening
  • Verbeterde operationele prestaties, minimaliseren van fouten leid tot kostenbesparingen

Normen met betrekking tot de sector Bouw

Overzicht normen Bouw LR

Bekijk alle normen

UTZ

UTZ betekent 'goed' in een Maya-taal. UTZ is een wereldwijd certificeringprogramma dat de norm is voor verantwoorde koffie, thee en cacao productie en teelt.

VCU Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties

VCU certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel uitzenden, beschikbaar stellen of detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven en bedrijven met een VCO-certificaat. Dit zijn bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico en/of in een risicovolle omgeving, zoals fabrieken, installaties, werkplaatsen en grote projecten.

Trainingen Bouw

LR biedt een aantal trainingen en opleidingen voor de klanten in de sector van Bouw, zodat u uw managementsysteem effectief inricht.

Overzicht trainingen Bouw LR

Bekijk totaaloverzicht trainingen

VCA-implementatiecursus

Deze ééndaagse cursus verschaft deelnemers de specifieke kennis die nodig is voor het opstellen van een managementsysteem dat voldoet aan de VCA-eisen.

Transitietraining ISO 45001(gebaseerd op de FDIS versie) – De nieuwe OHSAS 18001

Bent u een voorloper? Werkt u al aan de nieuwe High-Level-Structure voor ISO 9001/14001 en wilt u dat eigenlijk ook voor veiligheid? Eind 2017 wordt de norm voor veiligheidsmanagementsystemen, OHSAS 18001, vervangen door ISO 45001.