Certificering voor de Food, Feed en Agro industrie

Organisaties in de voedselindustrie bevinden zich in een dynamische omgeving door toenemende globalisering, hoge hygiëne-eisen, fraude van voedingsmiddelen en nieuwe uitdagingen als online verkoop. Hoe kan consistente kwaliteit en veiligheid geleverd worden van producten en diensten in de levensmiddelenindustrie? Hebt u een beleidsplan opgesteld om risico’s als terughaalacties te voorkomen? In welke mate kunnen managementsystemen voor voedselveiligheid een bijdrage leveren aan uw commerciële doelstellingen? Het structureel signaleren en optimaliseren van processen en inspelen op veranderende klanteisen zoals de stijgende vraag naar biologisch, gezonde en duurzame producten zorgen ervoor dat u uw concurrentiepositie verbetert in uw supply chain en  voor de consument. Dit levert een positieve bijdrage aan uw merk(en) en organisatie en voorkomt reputatieschade. LR ondersteunt u in de keuze voor een geschikt managementsysteem passend bij uw bedrijfsactiviteiten en helpt bij de implementatie en certificering van internationaal erkende normen en richtlijnen (vb. FSSC 22000, ISO 22000, HACCP, IFS Standards, BRC Standards).

Voedselveiligheid in de Food, Feed en Agro industrie

De belangrijkste voordelen van een certificering en het implementeren van voedselveiligheid managementsystemen zijn voor u hierna samengevat.

#1 Verbeter uw marktpositie in uw sector

Wanneer uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale normen en richtlijnen voor voedselveiligheid en kwaliteit geeft dit:

 • Vertrouwen bij potentiële opdrachtgevers en leveranciers
 • Verbetert het vertrouwen en imago bij bestaande relaties en de consument
 • Beter toegang tot aanbestedingsprocedures waarbij opdrachtgevers voedselveiligheidscertificering vereisen
 • Meer zekerheid dat uw organisatie en (toe)leveranciers voldoen aan consistente kwaliteitscontroles en wet -en regelgeving

#2 Professionelere organisatie

Het implementeren van een gecertificeerd managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler te werk gaat.

 • Medewerkers zijn zich beter bewust van de risico’s en gevolgen
 • Vermindert de kans op onbewuste en bewuste fouten (fraude) via medewerkers of op een andere wijze
 • Borging dat kennis en procedures zoals werkvoorschriften geïmplementeerd zijn binnen alle niveaus van de organisatie
 • Verbetert de communicatievoering en klachtenafhandeling
 • Effectiever beleid voor voedselveiligheid, waardoor de organisatie voorbereidt is op calamiteiten

#3 Kostenreductie en Voedselveiligheid management

 • Beter inzicht in de voedselveiligheidsrisico’s zorgt ervoor dat incidenten en fouten geminimaliseerd worden
 • Minder incidenten betekent een besparing in de kosten
 • Consensus van auditmethoden zorgt voor een effectieve en efficiëntere samenwerking in de voedselketen

Food en Feed

Normen met betrekking tot de sector Food en Feed

Overzicht normen in de Food

Alle normen

Autocontrolegidsen

Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen voldoen aan de wettelijke voorschriften.

BRC / IoP

Hygiëne zorg met betrekking tot verpakkingsmiddelen

BRC Consumer Products

De BRC Consumer Products-standaard werd ontwikkeld door het British Retail Consortium, de belangrijkste handelsorganisatie die de belangen van detailhandelaars behartigd. De standaard omschrijft de vereisten die aan fabrikanten of verpakkingsbedrijven gesteld worden om veilige en wettige producten met een consistente kwaliteit te produceren.

BRC Storage & Distribution

Deze standaard, die voor het eerst gepubliceerd werd in 2006, werd ontworpen om best practices te garanderen inzake handling, opslag en/of distributie van voedingsmiddelen, consumentengoederen en verpakkingsmaterialen. De standaard biedt een kader voor best practices in elk bedrijf dat betrokken is bij de opslag en/of distributie van goederen.

FSSC 22000 Voedselveiligheid

FSSC 22000 is een combinatie van ISO 22000, de wereldwijde standaard voor managementsystemen voor voedselveiligheid, en PAS 220/223, een standaard die ontwikkeld werd om de voorwaarden die aan voedingsmiddelen, verpakkingen van voedingsmiddelen en fabrikanten van ingrediënten gesteld werden, vast te leggen. Deze standaard is de eerste wereldwijd erkende voedselveiligheidsstandaard die speciaal gericht is op de sector van voedingsmiddelenfabrikanten.

ISO 22000

ISO 22000 is een standaard die u ondersteunt bij het beheer van de voedselveiligheid.

Certificatie & Trainingen Food, Feed en Agro Industrie

LR biedt de volgende certificering en trainingen op het gebied van voedselveiligheid aan. Samen zorgen we voor een effectief managementsysteem.

Overzicht trainingen in de Food

Alle trainingen