ISO Certificering voor ICT en Telecom

Organisaties zijn tegenwoordig sterk afhankelijk van ICT en telecom voorzieningen. Maar hoe wordt de kwaliteit, privacy en beveiliging van deze systemen gewaarborgd? Hoe richt u processen zo in dat u voorkomt dat u gehackt wordt? En welke voordelen heeft een internationaal erkend managementsysteem voor de organisatie, de belanghebbenden en uw commerciële doelen? Structurele kennisontwikkeling en professionalisering op het gebied van informatiebeveiliging verbetert niet alleen de dienstverlening van uw organisatie, maar heeft vaak ook zeer positieve gevolgen voor de betrouwbaarheid en concurrentiepositie. Zeker in aanbestedingsprocedures kan het van belang zijn dat u moet kunnen aantonen dat uw organisatie aan internationale informatiebeveiligingstandaarden en wet- en regelgeving voldoet. LR helpt u bij de kennisontwikkeling, implementatie en certificering van deze managementsystemen.

Informatiebeveiliging in de ICT en Telecom sector

Hier vindt u de belangrijkste voordelen van het implementeren en van een informatiebeveiliging managementsysteem voor u samengevat.

#1 Verbeter uw marktpositie in uw sector

Wanneer uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de Europese en internationale richtlijnen voor informatiebeveiliging geeft dit:

  • Vertrouwen bij potentiële opdrachtgevers en leveranciers
  • Verbetert het vertrouwen en imago bij bestaande relaties
  • Beter toegang tot aanbestedingsprocedures en waarbij certificering vereist is

#2 Professionelere ICT organisatie

Het implementeren van een gecertificeerd managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler te werk gaat.

  • Medewerkers zijn zich beter bewust van de risico’s en gevolgen
  • Vermindert de kans op onbewuste data lekken via medewerkers of op een andere wijze
  • Borging dat kennis en procedures geïmplementeerd zijn binnen alle levels van de organisatie
  • Verbetert inzicht in informatiebeveiligingsrisico’s en controlemaatregelen

#3 Kostenreductie en Cyberrisk management

  • Beter inzicht in de informatiebeveiligingsrisico’s zorgt ervoor dat incidenten en fouten geminimaliseerd worden
  • Minder incidenten betekent een besparing in de kosten
  • Uw informatie is beveiligd, beschikbaar en toegankelijk

Normen met betrekking tot de sector IT en Telecom

Overzicht normen IT en Telecom

Bekijk alle normen

ISO 27001 Informatiebeveiliging

De ISO 27001 helpt een managementsysteem in te richten afgestemd op de risico's in gegevensbeveiliging (ook van persoonsgegevens) in uw organisatie.