Electro- en Installatietechniek

Als installateur in de installatie en elektrotechniek wilt u garant staan voor de kwaliteit van uw diensten. Het kunnen aantonen van bewezen vakmanschap is in deze sector al decennia lang een vereisten. Daarnaast spelen zaken als duurzaam ondernemen en milieumanagement een steeds nadrukkelijkere rol in de dagelijkse praktijk. 
Lloyd's Register levert al decennia lang een bijdrage aan het vertrouwen tussen opdrachtgevers en leveranciers. Binnen de installatie en elektrotechnische sector zijn diverse normeringen ontstaan die u helpen de kwaliteit van uw onderneming te waarborgen. Uw onderneming certificeren op deze normen heeft vaak interessante voordelen.

Veiligheid en milieumanagement in de installatiesector

Hoe gaat uw onderneming om met milieumanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen? CO2 reductie en technologische ontwikkeling als de opkomst van LED en duurzame energiebronnen bieden kansen en uitdagingen binnen de sector. Daarnaast worden er strenge eisen gesteld aan de Arbo-omstandigheden van uw medewerkers. 
Normeringen helpen uw onderneming de kwaliteit van de dienstverlening structureel te verbeteren.

Voordelen (ISO) certificering voor installateurs

Certificeren van uw processen heeft voor uw onderneming vele voordelen. 
LR heeft een uitgebreid team van deskundigen die een brede ervaring hebben binnen het elektrotechnische en installatie werkveld. Onze deskundigen weten wat er speelt in uw sector en waar kansen liggen en hoe het certificeren van uw onderneming hieraan kan bijdragen. 
Bekijk hieronder de voornaamste voordelen:

#1 Verbeterde concurrentiepositie en klanttevredenheid

Doordat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale en branchespecifieke richtlijnen geeft dit:

  • Toegang tot opdrachtgevers in de installatie die certificatie vereisen.
  • Vertrouwen bij bestaande opdrachtgevers in de keten

#2 Professionelere processen en dienstverlening

Het implementeren van een gecertificeerd managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler werkt en:

  • Aantoonbaar hogere kwaliteit levert
  • Uw medewerkers getraind en op de hoogte zijn van geldende procedures
  • Er structureel gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit en veiligheid in uw organisatie

#3 Kostenreductie en risicomanagement

  • Effectievere bedrijfscultuur en efficiëntere werkzaamheden
  • Verbeterde operationele prestaties minimaliseren fouten en leid tot kostenbesparingen

Kwaliteitsmanagement
installatie en elektrotechniek

Overzicht normen Electro- en Installatietechniek LR

Alle normen

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale specificatie voor kwaliteitsmanagementsystemen inzake de milieu-impact van bedrijven. Deze standaard helpt uw bedrijf bij het identificeren, prioriteren en beheren van milieurisico’s als onderdeel van uw normale activiteiten. ISO 14001 is grotendeels gebaseerd op de ISO 9001-kwaliteitsstandaard, maar beoordeelt ook de milieu-impact.