Gezondheidszorg

Organisaties in de gezondheidszorg werken zeer actief aan verbetering van hun managementsystemen. De uitdagingen zijn dan ook groot; steeds strengere wet- en regelgeving, complexere behandelmethoden en hogere eisen vanuit verzekeraars en patiëntenvertegenwoordiging als het gaat om kwaliteit en efficiency. Juist daarom kunnen goede audits en toetsingen door professionele auditoren het verschil maken.

Onze auditoren hebben langjarige werkervaring in uw sector, maar zijn daarnaast uitgebreid opgeleid én dag in dag uit actief als auditor bij vele organisaties. Auditten is voor hen niet een bijrol of leuke extra activiteit, het is hun vak om zorgorganisaties door te lichten, professioneel te rapporteren en hen te helpen hun systemen verder te verbeteren.

Naast een integrale HKZ dienstverlening kan LR u ook op vele andere gebieden ondersteunen. Zo is LR de eerste certificeerder, die een NTA 8009 erkenning heeft verleend aan de Maastro Kliniek. LR is betrokken bij de eerste HKZ trajecten voor Patiëntveiligheid (VMS). Wij kunnen u daarover up to date informeren. LR heeft al diverse NEN 7510 toetsingen uitgevoerd, veelal gevraagd door introductie van het Electronisch Patientendossier.

Onze experts van LR Projects helpen de bestuurders van zorginstellingen om hun risicomanagement verder te professionaliseren. Met onze LR Gap-analysis kunnen de experts van LR Projects u voorbereiden op een certificatietraject. Ook helpt LR om (auditoren in) uw organisatie te professionaliseren via bijvoorbeeld de training 'faciliteren van verbetertrajecten', de 'balanced score card' training en de specifieke en unieke 'HKZ Lead Assessor training'.

Geïnteresseerd in GAP-Analyses? Klik hier voor informatie.

Geïnteresseerd in NEN 7510? Klik hier voor informatie.

Trainingen Gezondheidszorg

LR biedt een groot aantal trainingen en opleidingen voor de klanten in de Gezondheidszorg, zodat u uw managementsysteem effectief inricht.

Overzicht trainingen Gezondheidszorg LR

Alle trainingen

Kwaliteitsmanagement in de zorg en welzijn

Kwaliteit in de gezondheidszorg en de welzijnssector is van essentieel belang, want iedereen verdient goede zorg. De dienstverlening naar patiënten en cliënten is enorm belangrijk. In de huidige tijd, waarin de sector flink aan verandering onderhevig is vanwege decentralisatie, vergrijzing, veranderende wetgeving, toenemende klant en markt eisen, kan het behouden en verbeteren van de kwaliteit soms een enorme uitdaging zijn. Hoe kunnen zorginstellingen thema’s als service, continuïteit, beschikbaarheid, deskundigheid, goede hygiëne veiligheid en bovenal de persoonlijke betrokkenheid richting de patiënt en cliënt behouden en continu verbeteren? Kortom, hoe richt je een organisatie als een ziekenhuis, verpleeghuis, kinderopvang, dialysecentra of een jeugdzorginstelling zo in dat er structureel gewerkt wordt aan de verbetering van de kwaliteit?

Een Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ), NEN-EN 15224 en ISO 9001 certificering kan de bekrachtiging zijn voor uw organisatie dat het kwaliteitsmanagementsysteem en daarmee uw organisatie en processen effectief, efficiënt en lean ingericht zijn. Een gecertificeerde organisatie die haar kwaliteit continu verbetert brengt concrete voordelen met zich mee als kortere wachttijden, snelle dienstverlening en een verbeterde klanttevredenheid. Onze gespecialiseerde auditoren hebben jaren praktijkervaring in de sector, waardoor zij optimaal in staat zijn om uw organisatie te toetsen volgens de meest actuele eisen uit de norm.

Certificering kwaliteit binnen de zorgsector

De bekendste internationale standaard voor kwaliteitsmanagement is de ISO 9001:2008. Afhankelijk van het type organisatie kan u zich laten certificeren voor sectorspecifieke normen. Deze zijn aangevuld met eisen en interpretaties die van toepassing zijn op de sector en het type organisatie. Zo is er ook de HKZ en de NEN-EN 15224 (ook wel bekend als de ‘ISO voor de zorg’). Naast het voldoen aan eisen vanuit de wetgeving zijn certificaten en keurmerken een uitstekende manier om aan te tonen dat u kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. LR verzorgt het certificatietraject van de normen HKZ, NEN-EN 15224 en ISO 9001.

Voordelen certificering voor kwaliteitsmanagement in de zorg en welzijn

Certificeren van uw processen heeft voor uw organisatie vele voordelen. Wij hebben de voordelen voor uw organisatie hieronder samengevat:

#1 Verbeterde marktpositie en klanttevredenheid

Doordat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale en branche specifieke richtlijnen geeft dit:

  • Vertrouwen bij patiënten, cliënten, leveranciers, overheid en andere stakeholders
  • Toegang tot markten waar door overheden certificatie vereist is

#2 Professionelere processen en dienstverlening

Het implementeren van een gecertificeerd managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler werkt en:

  • Aantoonbaar streeft naar een optimaal kwaliteitsniveau
  • Uw medewerkers getraind en op de hoogte zijn van geldende processen
  • Er structureel gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit en veiligheid in uw organisatie

#3 Kostenreductie en risicomanagement    

  • Effectievere bedrijfscultuur en efficiëntere werkzaamheden
  • Verbeterde operationele prestaties minimaliseren fouten leidt tot kostenbesparingen

Overzicht normen Gezondheidszorg LR

Alle normen

ISO 13485 medische hulpmiddelen

ISO 13485 is een internationale standaard die de vereisten formuleert waaraan de kwaliteitsmanagementsystemen van fabrikanten van medische hulpmiddelen moeten voldoen. De belangrijkste doelstelling van deze standaard is het harmoniseren van QMS-vereisten om te kunnen voldoen aan de wettelijke voorschriften in de sector van de medische hulpmiddelen. De standaard is van toepassing op de fabrikanten van medische hulpmiddelen en hun toeleveranciers. De fabrikanten moeten kunnen garanderen dat de medische hulpmiddelen permanent beantwoorden aan de vereisten van de gebruiker en voldoen aan alle wettelijke voorschriften.