EN 9100 Certificering luchtvaarsector

In de luchtvaartindustrie zijn veiligheid, korte levertijden, optimale kwaliteit/ prijsverhouding en duurzaam ondernemen cruciaal. Bovenstaande aspecten zijn voor u van belang ongeacht of u nu actief bent in de maak, materiaal, engineering, metaal of technische industrie voor het vervaardigen van machines in de luchtvaart zoals vracht en personen vliegtuigen. Uw opdrachtgevers, de overheid, consumenten en de sector in zijn geheel hebben hoge verwachtingen. Ongelukken of mankementen zitten in de kleinste details, maar kunnen gigantische gevolgen hebben voor uw reputatie- en imago. Hoe zorgt u er in de luchtvaartsector als Original Equipment Manufacturer (OEM), toeleverancier, fabrikant of ontwerpbureau voor dat u voldoet aan deze eisen?

Als organisatie in de luchtvaartindustrie is certificering van een effectief ingerichte kwaliteitsmanagementsysteem een goede oplossing. Voor de luchtvaartsector gelden specifieke normeringen zoals de AS 9100 norm, in Europa beter bekend als de EN 9100. De AS 9100 norm is ontwikkeld door de International Aerospace Quality Group (IAQG) en toont aan dat u voldoet aan hoge kwaliteitseisen in de sector. Tevens is deze managementsysteemcertificering een goede aanvulling op andere Europese Richtlijnen waar u wellicht voor gecertificeerd bent. LR verzorgt het certificatietraject van deze norm en eventuele andere relevante normen (AQAP en ISO 9001).

Certificering en training van EN 9100 in de luchtvaartsector

De auditoren van LR toetsen uw onderneming volgens de eisen uit de norm, zodat u zich na een succesvol traject een EN 9100 gecertificeerde onderneming mag noemen. Tijdens het certificatietraject kan u gebruik maken van begeleidingsmogelijkheden als training, proefaudits en gap analyses.

Voordelen van certificering in de luchtvaarindustrie

Certificeren van uw onderneming heeft vele voordelen. Hieronder zijn de voornaamste voordelen voor u samengevat:

#1 Toetredingsmogelijkheden en verbeterde concurrentiepositie   

Doordat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale en branche specifieke richtlijnen voor de luchtvaartindustrie geeft dit:

  • Makkelijker toegang tot opdrachtgevers in de industrie die minimaal een EN 9100 certificatie vereisen
  • Geeft meer vertrouwen aan uw stakeholders en kan helpen om makkelijker internationale opdrachtgevers aan te trekken vanwege de internationaal geaccepteerde eisen van de norm

#2 Verbeterde processen

Het implementeren van een gecertificeerd EN 9100 managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler werkt en:

  • Aantoonbaar kwaliteit kan aantonen
  • Uw medewerkers op de hoogte zijn van geldende procedures en werkprocessen
  • Er structureel gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit in uw organisatie

#3 Kostenreductie en risicomanagement

  • Verbeterde operationele prestaties minimaliseren fouten en leidt tot kostenbesparingen en verkorte levertijden

Trainingen luchtvaartindustrie

LR biedt een aantal trainingen en opleidingen voor de klanten in de sector van Aerospace, zodat u uw managementsysteem effectief inricht.

Overzicht trainingen Aerospace LRQA

Alle trainingen

ISO 9001:2015 - Workshop wijzigingen t.a.v. ISO 9001

Met behulp van praktijksituaties krijgt u in deze interactieve eendaagse training een overzicht van ISO 9001:2015 en het nieuwe Annex SL raamwerk. Hoe kunnen de belangrijkste veranderingen beschreven in de norm in uw bestaande managementsysteem kunnen worden geïntegreerd?

Managementsysteem certificering in de luchtvaarindustrie

Normen met betrekking tot de sector Aerospace

Overzicht normen Aerospace LR

Bekijk alle normen

EN 9100 Kwaliteitsmanagement voor de luchtvaartindustrie

Het geheel van EN 9100-standaarden is gebaseerd op ISO 9001, met specifieke aanvullingen en interpretaties voor de ruimtevaartsector. De nadruk wordt gelegd op de domeinen die de grootste impact hebben op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de compliance met de regelgeving van ruimtevaartproducten.