Olie, Gas en Chemie

Waarom ISO certificeren in de industrie sector?

In de Olie, Gas en Chemische sector zien we een toenemende technische complexiteit, grotere regelgevingssinvloed en blijvende druk op de efficiency. Risico's ten aanzien van kwaliteit, milieu en veiligheid nemen daardoor toe, en er moet steeds meer met steeds minder mensen. Outsourcing van processen neemt toe en bedrijfskritische activiteiten vinden vaak buiten het zicht van de organisatie plaats. Juist door deze complexiteit neemt het belang van goed werkende management systemen toe waarbij de bedrijfsrisico's en de beheersing hiervan zowel binnen de terrein grenzen als in de supply chain transparant en beheerst zijn.

Oplossingen worden wel gezocht in geïntegreerde toetsingmodellen of rating systemen maar de vraag is of dit een adequaat antwoord biedt op de beheersing van de risico's in deze sector en of het niet verstarrend werkt ten aanzien van de vereiste dynamische bedrijfsvoering. Moderne management systeem modellen worden allen opgezet volgens het principe van risico identificatie, beheersing en monitoren. Onze ervaring is dat in de chemie deze technieken en nieuwe ontwikkelingen volgens deze principes wordt uitdoorgevoerd.

Onze unieke auditwerkwijze omvat gedegen audit technieken en in samenspraak met uw organisatie overeengekomen auditthema's. De uitkomst is geen verzameling onsamenhangende non-conformaties, maar een objectief oordeel ten aanzien van de geselecteerde thema's op basis van onderbouwde conclusies en inzicht in sterktes en zwaktes in uw systemen. LR's business assurance benadering is hiermee volledig tailor made en afgestemd op hetgeen actueel is voor de organisatie.

Specifiek voor de chemie is de combinatie tussen management systemen en technische integriteit van de proces installaties. Juist door Lloyd's Register's andere activiteiten zoals via Moduspec en het voormalige Stoomwezen (nu onderdeel van Lloyd's Register) kunnen wij onze kennis van technische integriteit en effectieve management systemen combineren. LR kan u via haar business assurance aanpak helpen via training, certificatie en projectmatig onderzoek in thema's als:

  • Duurzaamheid: EUTS, ISO 14001, OHSAS 18001
  • Modern Asset Management: PAS55
  • Risk Management: Integrator services en trainingen in risk analyses en management
  • Awareness sessies
  • Technisch onderzoek: PED, T-PED, IVG etc.
  • RC ISO14001