Opleidingen en Trainingen

Lloyd’s Register helpt de belangrijkste human resources professionals, training en opleidingsinstituten in Nederland met een uitgebreide certificatie en toetsingsdienstverlening. LR, Cedeo, Cpion en Certiked VBI hebben de krachten gebundeld om deze sector optimaal te bedienen. Naast certificering van kwaliteitsmanagement door LRQA biedt Lloyd’s Register deze sector dus ook gespecialiseerde diensten.

Certiked VBI

Sinds 2003 door het NVAO erkend en voert beoordelingen uit van master- en bacheloropleidingen bij Hogescholen en Universiteiten. www.certiked-vbi.nl

Cedeo

Cedeo is dé onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt. Cedeo:

  • voert klanttevredenheidsonderzoek uit onder inkopers van opleidingen en andere HR-diensten voor het bedrijfsleven, de overheid en de non-profit sector

  • certificeert op basis van de resultaten

  • beheert het register van HR-dienstverleners met een nieuw of vernieuwd Cedeo-keurmerk

  • verzorgt de voorlichting over en promotie van het Cedeo-keurmerk en de waarde daarvan voor gecertificeerde organisaties www.cedeo.eu

CPION 

CPION is het landelijk aanspreekpunt voor zowel de onderwijs aanbieders als voor de afnemende markt van cursisten en hun beroepsorganisaties. Daarnaast is CPION een vraagbaak voor personeelsfunctionarissen, die als opleidingsinkoper vaak (mede) bepalen welke werknemer welke opleidingen kan volgen. www.sphbo.nl