Kwaliteitsmanagement overheden en semi-overheden

Kwaliteitszorg en procesmanagement zijn voor organisaties die namens de overheid taken uitvoeren enorm belangrijk. In tijden dat de burger steeds meer centraal staat en een snelle en efficiënte overheid verwacht, is het cruciaal dat de diensten die de overheid levert van hoge kwaliteit zijn. Belangrijke ontwikkelingen die hierop invloed hebben zijn decentralisatie, digitalisering, vergrijzing en duurzaamheid. Hoe organiseert de overheid een kwaliteitsmanagementsysteem dat de burger optimaal bedient en zodanig is ingericht dat uw organisatie ook een prettige werkgever is? ISO normen zoals ISO 9001 en ISO 14001 kunnen helpen bij het vormgeven van de kwaliteitszorg en milieumanagement binnen gemeenten, provincies, ministeries en andere organisaties binnen de publieke sector. Daarnaast is het een middel om een hoge mate van kwaliteitsborging in te bouwen door ISO certificatie ook te vereisen van (toe)leveranciers.

Omgaan met kwaliteitszorg in de publieke sector, waarom certificeren?

De implementatie van de richtlijnen zorgen ervoor dat er een sterke focus komt op het structureel optimaliseren van werkprocessen waardoor de kwaliteit de dienstverlening continue verbeterd wordt.  Met het certificeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem wordt uw organisatie door een externe partij beoordeeld. Een kernonderdeel hiervan is het toetsen van de interne processen van de dienstverlening. Gekeken wordt of deze voldoen aan de gestelde normeringen.

Voordelen kwaliteitsmanagementsysteem overheid

Certificering heeft voor overheidsinstanties en stichtingen van verschillende organisatiegroottes vele voordelen. Denk aan een GGD, lokale gemeente, provincies en ministeries.

#1 Verbeter de dienstverlening

Doordat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale richtlijnen geeft dit:

  • Vertrouwen aan de burger, verenigingen, leveranciers en andere belanghebbenden
  • Verbetert de tevredenheid van uw werknemers
  • Maakt de overheid een aantrekkelijke partner om mee samen te werken

#2 Professionelere organisatie en procesmanagement

Het implementeren van een gecertificeerd managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler te werk gaat.

  • Aantoonbaar kwaliteitsstatement van de dienstverlening
  • Kennis en procedures geïmplementeerd zijn binnen alle niveaus van de organisatie
  • Er structureel gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit in uw organisatie

#3 Kostenreductie en risicomanagement

  • Effectievere werkcultuur
  • Tevreden klanten en stakeholders bij een goed functionerende kwaliteitsmanagementbeleid
  • Verbeterde operationele prestaties minimaliseren fouten en leidt tot kostenbesparingen
  • Inperken van risico’s door kwaliteitscontroles en procesmanagement zowel intern als extern

Normen met betrekking tot de publieke sector

Overzicht normen Overheden LRQA

Bekijk alle normen

ISO 9001

ISO 9001 is de internationaal erkende standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen en de oplossing waaraan meer dan een half miljoen bedrijven in 159 landen de voorkeur geven.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale specificatie voor kwaliteitsmanagementsystemen inzake de milieu-impact van bedrijven. Deze standaard helpt uw bedrijf bij het identificeren, prioriteren en beheren van milieurisico’s als onderdeel van uw normale activiteiten. ISO 14001 is grotendeels gebaseerd op de ISO 9001-kwaliteitsstandaard, maar beoordeelt ook de milieu-impact.

ISO 50001

ISO 50001 is een internationale standaard die ontwikkeld werd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en beschrijft aan welke vereisten de energiemanagementsystemen van organisaties moeten voldoen. Volgens ISO zou deze standaard tot 60% van het wereldwijde energieverbruik kunnen beïnvloeden.

IFS logistiek

IFS logistiek - Voedselveiligheid tijdens transport en opslag

Overzicht trainingen Overheden

LRQA biedt een aantal trainingen en opleidingen voor de klanten in de publieke sector, zodat u uw managementsysteem effectief inricht.

Bekijk totaaloverzicht trainingen

ISO 9001:2015 - Workshop wijzigingen t.a.v. ISO 9001

Met behulp van praktijksituaties krijgt u in deze interactieve eendaagse training een overzicht van ISO 9001:2015 en het nieuwe Annex SL raamwerk. Hoe kunnen de belangrijkste veranderingen beschreven in de norm in uw bestaande managementsysteem kunnen worden geïntegreerd?