Kwaliteitsmanagement transportsector

In een globaliserende wereld waarin supply chains als maar in complexiteit groeien neemt de logistieke dienstverlening een steeds belangrijkere rol in. Als logistiek dienstverlener is vertrouwen, correctheid en snelheid van leveren belangrijk. Tevreden klanten zijn van levensbelang voor de continuïteit van de organisatie. Hoe zorgt u ervoor dat de kwaliteit van uw dienstverlening optimaal is? Daarnaast speelt de laatste decennia milieumanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen een grote rol. Kortom, de sector is niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk in beweging.
Lloyd's Register levert al meer dan 250 jaar een bijdrage aan het vertrouwen dat tussen de schakels van deze supply chains noodzakelijk is.

Milieumanagement in de logistiek

Hoe gaat uw transport of handelsonderneming om met milieumanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Zijn uw supply chains milieuverantwoord ingericht? Door slim om te gaan met milieumanagement vraagstukken kan dit juist een kostenbesparing in plaats van kostenstijging tot gevolg hebben. De ISO 14001 normering kan uw onderneming hierbij helpen.

Voordelen (ISO) certificering in de transportsector

Certificeren van uw processen heeft voor uw onderneming vele voordelen.
LR heeft een uitgebreid team van deskundigen die een brede ervaring hebben binnen het logistieke werkveld. Onze deskundigen weten wat er speelt in uw sector en waar kansen liggen.
ISO certificeren heeft voor de logistieke sector veel voordelen. Hieronder staan de voornaamste voordelen voor u samengevat:

#1 Verbeterde concurrentiepositie en klanttevredenheid

Doordat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale en branche specifieke richtlijnen geeft dit:

  • Toegang tot opdrachtgevers in de transportsector die certificatie vereisen.
  • Vertrouwen bij bestaande opdrachtgevers in de keten

#2 Professionelere processen en dienstverlening

Het implementeren van een gecertificeerd managementsysteem zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler werkt en:

  • Aantoonbaar hogere kwaliteit levert
  • Uw medewerkers getraind en op de hoogte zijn van geldende procedures
  • Er structureel gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit en veiligheid in uw organisatie

#3 Kostenreductie en risicomanagement

  • Effectievere bedrijfscultuur en efficiëntere werkzaamheden
  • Verbeterde operationele prestaties minimaliseren fouten en leid tot kostenbesparingen

Transport & Logistiek

Normen met betrekking tot de sector Transport & Logistiek

Overzicht normen Transport & Logistiek LR

Alle normen

EN 9100 Kwaliteitsmanagement voor de luchtvaartindustrie

Het geheel van EN 9100-standaarden is gebaseerd op ISO 9001, met specifieke aanvullingen en interpretaties voor de ruimtevaartsector. De nadruk wordt gelegd op de domeinen die de grootste impact hebben op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de compliance met de regelgeving van ruimtevaartproducten.