Kwaliteits-, milieu-, arbo- en veiligheidsmanagement zakelijke dienstverlening

Kwaliteitsmanagement (quality management) is voor een dienstverlener zoals schoonmaakbedrijven, uitzendbureaus, aannemers, consultants en financiële dienstverleners cruciaal. In vakgebieden waar informatie en niet tastbare producten geleverd worden, is het voor behoud van tevreden klanten enorm belangrijk dat de behoeften van de klant begrepen worden. En dat deze behoeften omgezet worden in concrete kwalitatief hoge ‘deliverables’. Naast kwaliteit speelt de bewustwording van milieu-, arbo- en veiligheidsmanagement een steeds grotere rol in deze kennisintensieve sector. Hoe zorgt u dat deze aspecten in uw bedrijfsvoering geborgd zijn?

Thema’s als goed leiderschap, betrokken werknemers, veilige werkomstandigheden, procesmanagement, klanttevredenheid en reflectie zijn thema’s die aan bod komen bij het opgaan voor certificatie. Veel van deze aspecten zijn omschreven in internationale ISO-normen zoals ISO 9001, ISO 14001 of sectorspecifieke oplossingen als de ‘Regeling Certificatie Arbodiensten’, VCU en VCA. Het heeft voor organisaties dan ook enorme voordelen om het beleid te laten certificeren.

Kwaliteits-, milieu-, arbo- en veiligheidsmanagement, waarom certificeren?

Met het certificeren van uw managementsysteem op het gebied van kwaliteit (quality), milieu (environmental), arbo (health) of veiligheid (safety) - ook wel afgekort QSHE genoemd - wordt uw organisatie door een externe partij beoordeeld. Een kernonderdeel hiervan is het toetsen van de interne processen en documentatie van de dienstverlening. Gekeken wordt of deze voldoen aan de gestelde eisen uit de norm.

Uw organisatie zodanig inrichten dat uw organisatie structureel gefocust is op het optimaliseren van processen zorgt niet alleen voor een verbeterde kwaliteit van de service en veiligheid, maar ook voor een verbeterde concurrentiepositie. Veel opdrachtgevers stellen – al dan niet vanuit wet- en regelgeving - als eis dat leveranciers zich conformeren aan de in de branche geldende werkprocessen en daarbij horende certificeringen zoals de ISO 9001 en VCA of VCU normering. Daarnaast is het een uitstekend middel ter promotie van uw bedrijf dat u uw beleid professioneel hebt ingericht.

Voordelen gecertificeerd managementsysteem in de zakelijke dienstverlening

Certificeren van uw werkprocessen in de zakelijke dienstverlening heeft grote voordelen. Hieronder staan de voornaamste voordelen voor u samengevat:

#1 Verbeter uw marktpositie in de dienstverleningssector

Doordat uw organisatie aantoonbaar voldoet aan de internationale en branche specifieke richtlijnen voor kwaliteits-, milieu-, arbo- en veiligheidsmanagement geeft dit:

 • Vertrouwen aan potentiële opdrachtgevers en leveranciers
 • Verbetert het vertrouwen bij bestaande relaties en klanten
 • Toegang tot aanbestedingsprocedures en opdrachtgevers die certificering vereisen  

#2 Professionelere organisatie en procesmanagement

Het implementeren van een gecertificeerd managementsysteem – afhankelijk op welk gebied u zich laat certificeren - zorgt ervoor dat uw organisatie professioneler te werk gaat.

 • Veiliger werkcultuur
 • Aantoonbare kwaliteit van producten en diensten
 • Kennis en procedures geïmplementeerd zijn binnen de organisatie
 • Er structureel gewerkt wordt aan verbeteren van de kwaliteit in uw organisatie

#3 Kostenreductie en risicomanagement

 • Borging van de belangrijkste (ongevallen)risico’s
 • Effectievere bedrijfscultuur en efficiëntere werkzaamheden
 • Heldere afbakening van dienstverlening
 • Verbeterde operationele prestaties minimaliseren fouten en leid tot kostenbesparingen

Trainingen Zakelijke dienstverlening

LR biedt een aantal trainingen en opleidingen voor de klanten in de sector van Ingenieursbureaus, zodat u uw managementsysteem effectief inricht.

Overzicht trainingen Zakelijke dienstverlening LR

Bekijk totaaloverzicht trainingen