Normen die LR certificeert

Alle normen

Autocontrolegidsen

Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen voldoen aan de wettelijke voorschriften.

BRC / IoP

Hygiëne zorg met betrekking tot verpakkingsmiddelen

BRC Consumer Products

De BRC Consumer Products-standaard werd ontwikkeld door het British Retail Consortium, de belangrijkste handelsorganisatie die de belangen van detailhandelaars behartigd. De standaard omschrijft de vereisten die aan fabrikanten of verpakkingsbedrijven gesteld worden om veilige en wettige producten met een consistente kwaliteit te produceren.

BRC Storage & Distribution

Deze standaard, die voor het eerst gepubliceerd werd in 2006, werd ontworpen om best practices te garanderen inzake handling, opslag en/of distributie van voedingsmiddelen, consumentengoederen en verpakkingsmaterialen. De standaard biedt een kader voor best practices in elk bedrijf dat betrokken is bij de opslag en/of distributie van goederen.

FSSC 22000 Voedselveiligheid

FSSC 22000 is een combinatie van ISO 22000, de wereldwijde standaard voor managementsystemen voor voedselveiligheid, en PAS 220/223, een standaard die ontwikkeld werd om de voorwaarden die aan voedingsmiddelen, verpakkingen van voedingsmiddelen en fabrikanten van ingrediënten gesteld werden, vast te leggen. Deze standaard is de eerste wereldwijd erkende voedselveiligheidsstandaard die speciaal gericht is op de sector van voedingsmiddelenfabrikanten.

ISO 22000

ISO 22000 is een standaard die u ondersteunt bij het beheer van de voedselveiligheid.